Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har cirka 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar-, en utmanar- och en roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till nio medlemmar. I patrullen får scouterna träna på samarbete och ledarskap genom att lösa olika uppgifter tillsammans. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer. Två gånger om året träffas vi på en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.