Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har till exempel läger, övernattning eller hajk tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår
650 kr per termin för spårare
700 kr per termin för upptäckare
850 kr per termin för äventyrare
700 kr per termin för seniorer
100 kr per termin för aktiva ledare och funktionärer
250 kr per termin för stödjande medlemmar

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Roslagens Scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.