För nya scouter

Att vara scout innebär massa saker, man får nya vänner som man tillsammans i patruller kommer utforska naturen/världen och gör allt till ett enda äventyr.

Vi i Näsby Parks Scoutkår bedriver scouting från åk. 2 och uppåt. Som scout är det absolut vanligast att man brukar börja när man går i årskurs 2 eller 3, men såklart är alla välkomna till kåren!

Scoutingen är indelad i olika åldersgrupper, som består avavdelningar och patruller.

  • Spårare (åk 2-3)
  • Upptäckare (åk 4-5)
  • Äventyrare (åk 6-8)
  • Utmanare (åk 9 – gymnasiet år 3)
  • Rover (från utmanare fram tills man fyller 25)

Scoutåret

Scoutåret baseras på skolans år, med start på hösten och slut på vårens slut. Under året har man möten, hajker, övernattningar, läger, tävlingar med mera, här är en förklaring till de vanligaste sakerna man gör under ett år:

  • Möten – Varje avdelning har möten varje vecka med undantag för lov.
  • Övernattningar – En kortare vandring med förläggning i stuga.
  • Hajk – En vandring med förläggning i vindskydd eller tält.
  • Läger – Scoutårets höjdpunkt, ett läger där man sover borta flera dagar och får träna på allt man gjort på mötena och övernattningarna/hajkerna

Mer information finns här i ”För Scouter” men också under fliken ”Bli Scout