Riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet i Täby kommun

Sedan 2016 så ska alla barn och ungdomsföreningar i Täby följa ”Riktlinjer för barn och ungdomsverksamhet i Täby kommun”. En del i detta är att informera alla medlemmar om riktlinjerna.

Dokumentet hittar ni här